T.K.S.
Transform into

TECH ECOSYSTEM BUILDER

“Become a trusted service provider and tech
ecosystem builder for sustainable growth”T.K.S. GROUP


มุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสร้างธุรกิจใหม่ แบ่งเป็น ธุรกิจหลัก
Security & Fulfillment Solutions และ Tech Platform ธุรกิจรอง IT Ecosystem, Investment Business,
ซึ่งแต่ละบริษัทจะช่วยสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงของบริษัทจะประสบความสาเร็จ และมีการบริการแบบ
ครบวงจรมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

Security & fulfillment Solutions

T.K.S. GROUP BUSINESS UNIT


ผู้นำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมามากกว่า 68 ปี พร้อมทั้งการนำเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูง
ผสมผสานที่มีความหลากหลายของเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร
PRODUCTS AND SERVICESSecurity Solutions

ธุรกิจการผลิตและบริการในรูปแบบสิ่งพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลงที่มีมูลค่าDigital Solutions

ธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลให้บริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้ารวมถึงการบริการร่วมกับระบบ E-SolutionFulfillment Solutions

ธุรกิจการบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งแบบครบวงจรLabel & Packaging Solutions

ธุรกิจการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ

INVESTOR Relations

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ “เป็นมากกว่าสิ่งพิมพ์” จากการเติบโตของทั้งรายได้ธึรกิจ ใหม่ในการขยายตลาดสู่ฐานลูกค้าใหม่ไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อนบ้าน และขยายรายได้หลักที่มี อยู่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น บนปรัชญาพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานด้านจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Financial Highlight 2021

TOTAL REVENUE
(Million Baht)

1,385.39

NET PROFIT MARGIN
(%)

1,071.13

EPS
(Baht)

2.32

⚫ Date on: As at 31 December 2021

Our

Activities

TKS ติดโผหุ้นยั่งยืน"THSI"ประจำปี 65

"บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผลงานเข้าตาตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศติดโผได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565

TKS เข้าลงทุนใน Dezpax

TKS โดยบริษัทย่อย “เน็กซ์ เวนเจอร์ส จํากัด (Next Ventures)” ร่วมลงทุนใน “Dezpax” สตาร์ทอัพ ผู้ให้บริการโซลูชันบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่และคาเฟ่ ในรอบระดมทุน Series A ร่วมผลักดันการเติบโตด้านออนไลน์สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร ต่อยอดธุรกิจเดิมในกลุ่ม Label & Packaging Solutions

T.K.S. Group พิชิต 100,000 กิโลเมตร

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส และคุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ได้จัดกิจกรรม T.K.S. Family Run 2022 ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินสาครขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมที่ให้พนักงานภายในบริษัทได้ร่วมกันแสดงความเป็นตัวเอง เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ส่งความสุขร่วมกัน