ผู้ริหารระดับสูง

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

  • รักษาการกรรมการผู้จัดการ
  • รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี

นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการสนับสนุนธุรกิจงานขาย

นายวิชัย อาจิณาจารย์

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าโครงการ

นางสาวรุจี จรพิภพ

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ

นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง พัฒนาระบบงานผลิต ความปลอดภัยและผลิต Office Paper

นางสาวสายสมร อาจปักษา

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน