ผู้ริหารระดับสูง

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

  • กรรมการผู้จัดการ

นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการสนับสนุนธุรกิจงานขาย

นายวิชัย อาจิณาจารย์

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าโครงการ

นางสาวรุจี จรพิภพ

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ

นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง พัฒนาระบบงานผลิต ความปลอดภัยและผลิต Office Paper

นายเชิดสกุล อ้นมงคล

Position

  • ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
  • รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน