ผู้ริหารระดับสูง

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ตำแหน่ง

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตำแหน่ง

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด

นางสาวรุจี จรพิภพ

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง

นายภาคภูมิ กังสนานนท์

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)