ฎิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
19/09/23
13.15-14.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2566 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
29/08-29/09/23
10.30
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
-
20/04/23
15.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ห้องมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
-
20/04/23
15.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ ห้องมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
-
16/02/23
10.00
การประชุมวิสามัญผ้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
-
24/03/23
13.15 - 14.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2565
22/09/22
11:15 - 12:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2565 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลนำเสนอ
21/04/22
15 : 00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
-
13/09/21
15:15 - 16:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
23/04/21
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-
01/04/21
11:15 - 12:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
-
31/08/20
11.15-12.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
29/05/20
13.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ห้องประชุมมงคลสุธี เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
-
24/04/20
13.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องประชุมมงคลสุธี, บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
-
02/03/20
15:20 - 16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »