ร่งานกับเราบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้นำด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบริหารคลังจัดส่งครบวงจร มานานกว่า 50 ปี ด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 และ ISO 22301 ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ พร้อมที่จะเพิ่มความสามารถ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนมาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ และกระดาษสำนักงานรายใหญ่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ต่อไปนี้


Project Engineer

เพศ : ชาย / อายุ : 24 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, เทคคาทรอนิกส์

คุณสมบัติ : เคยผ่านงานโรงงานระบบการพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Label Packaging

เพศ : ชาย-หญิง / อายุ : 25-35 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการพิมพ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบฉลากบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ : รับนักศึกษาจบใหม่ สาขาบรรจุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เพศ : ชาย-หญิง / อายุ : 28 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี

หมายเหตุ : มีความรู้ด้าน ISO

พนักงานขายสิ่งพิมพ์

เพศ : ชาย-หญิง / อายุ : 24 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรืออื่นๆ

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การขายงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจอย่างน้อย 3 ปี

เลขานุการบริษัท

เพศ : หญิง / อายุ : 30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์, นิเทศศาสตร์, ครุศาสตร์

หมายเหตุ :มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี, มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์, สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

พนักงานสนับสนุนงานขาย/ธุรการคลังสินค้า

เพศ : หญิง / อายุ : 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา :ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ 2 ปี

เกี่ยวกับสมัครงาน

เอกสารที่ใช้การสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

สวัสดิการ

 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • เบี้ยขยัน
 • เงินค่าบำเหน็จเกษียณอายุ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ค่ากะ
 • รายได้ต่ำกว่า 11,000 บาท มีสิทธิทานข้าวฟรีทุกมื้อเที่ยง
 • รถรับส่งพนักงาน
 • อื่นๆ ฯลฯ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทาง E-mail

ติดต่อ

คุณพรทิพย์ อัครวรานันทกูร
อีเมล์ : [email protected]

คุณนภัทชา สุโพธิ์
อีเมล์ : [email protected]

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 30/88 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร : 02-7845888 ต่อ 3140 / 3142
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง : jobthai.com

แผนที่และการเดินทาง สมัครงานออนไลน์