Security & fulfillment Solutions

Label & Packaging Solutions

Label & Packaging Solutions

Label & Packaging Solutions เป็นธุรกิจการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. Commercial Label
การผลิตงานฉลากสินค้าชนิดมีแผ่นรองหลังและไม่มีแผ่นรองหลัง (liner and lineless Label) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะติดลงบนผลิตภัณฑ์ประเภท ขวด กล่อง บรรจุผลิตภัณฑ์ และถุงทุกชนิด

2. Security Label

การผลิตขั้นสูงโดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น QR Code Sticker , Hologram and Void Sticker, Sticker Two Layer และอื่นๆ เป็นต้น บวกกับระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบสถานะของสินค้าว่าเป็นลิขสิทธิ์ของแท้ หรือสินค้าลอกเลียนแบบโดยการอ่านข้อมูลบนฉลากสินค้า ควบคู่กับระบบที่ทางบริษัทออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ
นอกจากผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ป้องกันการปลอมแปลงแล้ว บริษัทยังมีให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหรรมมากมาย เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยาและเวชภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และกลุ่มภาครัฐที่ต้องการฉลากป้องกันปลอดการปลอมแปลง อย่างเช่น Customs stamp, Tax stamp, Tax labels, Postage Stamp, Loyalty or CRM stamp และ Brands Protection labels ประเภทอื่นๆ

ระบบโซลูชั่นด้านการป้องกันการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์
T.K.S. เป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการปลอมแปลงที่ผสมผสานรวมกับออกแบบโซลูชันที่ช่วยตรวจสอบสินค้า ยืนยันตัวตนได้ โดยให้บริการตั้งแต่ การออกแบบ คุณลักษณะพิเศษของเทคนิค เทคโนโลยี หมึกพิมพ์ และการรันข้อมูลและกราฟิกที่สามารถแปรเปลี่ยนได้ สร้างฉลากป้องกันการปลอมแปลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถตรวจสอบได้อย่างอัจฉริยะว่าเป็นสินค้าของแท้ ระบบการพิมพ์การป้องกันการปลอมแปลงของเรามีทั้งแบบระบบดิจิทัลและแบบระบบดั้งเดิมสำหรับการผลิตในงานของภาครัฐและเอกชนเชิงพาณิชย์ที่ต้องการป้องกันการปลอมแปลง
ระบบโซลูชั่นด้านการป้องกันการปลอมแปลงของเราช่วยเจ้าของแบรนด์ในการป้องกันการปลอมแปลง ชื่อเสียงของแบรนด์ และการสร้างรายได้ นอกจากนี้ ผลประโยชน์ของผู้บริโภคยังสามารถติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของแท้หลังจากซื้อสินค้ามาใช้ อีกทั้งยังสามารถเข้าร่วมและเชื่อมต่อกับกิจกรรมของแบรนด์ได้อย่างง่าย

3. Packaging

การผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยให้บริการตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ การแยกสีด้วยระบบดิจิตอล การทำแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับชนิดของงานเราสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าCommercial Label

Security Label

Packaging

นอกจากผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ป้องกันการปลอมแปลงแล้ว บริษัทยังมีให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหรรมมากมาย เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยาและเวชภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และกลุ่มภาครัฐที่ต้องการฉลากป้องกันปลอดการปลอมแปลง อย่าง Customs stamp, Tax stamp, Tax labels และBrands Protection labels ประเภทอื่นๆ