คํธิบายและการวิเคราะห์


คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส3/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส2/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2555

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2554