ข่สารและกิจกรรม


กิจกรรมมอบสมุดเพื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณวิชัย อาจิณาจารย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับพนักงานบริษัทได้มอบสมุดเพื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านเขาปูน จังหวัดปราจีนบุรี

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายคอร์รัปชั่น โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 บริษัทจัดให้มีการให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจิตสำนึกและการตระหนักถึงการทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้กับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท TKS และได้มีการทบทวนคุณสมบัติต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นประกาศเจตนารมณ์ในการขอรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อไป

โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ขึ้นรับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า TKS เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ Happy Workplace จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรมมอบเงินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี ร่วมกับพนักงานบริษัท ได้มอบเงินจากโครงการ shop ชอบ ช่วย ขายสินค้ามือ 2 โดยนำรายได้ทั้งหมดมอบให้โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จ.เพชรบุรี

กิจกรรมปลูกป่า ยิง Seed Bomb

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี ร่วมกับพนักงานบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยยิง Seed Bomb จำนวน 1,500 เม็ด เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตไว้เป็นมรดกของชาติ จ. เพชรบุรี

กิจกรรมแห่เทียนวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS นำโดย คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับพนักงานบริษัท ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดโคกขาม จ.สมุทรสาคร

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณภาคภูมิ ภูอุดมรองกรรมการผู้จัดการร่วมกับพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

กิจกรรมร่วมบริจาคเลือด

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 พนักงานกลุ่มบริษัท TKS ได้ร่วมบริจาคเลือดกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

กิจกรรมการสร้างรั้วกันตก

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. โดยคุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ประธานบริษัท มอบเงินจำนวน 95,000 บาท สนับสนุนการสร้างรั้วกันตก ณ โรงเรียนบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

กิจกรรมทาสีผิวจราจร ตีเส้นหน้าโรงขยะ ที่จอดคนพิการ และที่จอดรถสำหรับคนท้อง

กิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม "กิจกรรมทาสีผิวจราจร ตีเส้นหน้าโรงขยะ ที่จอดคนพิการ และที่จอดรถสำหรับคนท้อง" ภายในบริเวณบริษัท เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาทุนทวิภาคีในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน

ชมรมคนรักฟุตบอล

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ผู้บริหารบริษัท T.K.S. ร่วมกับสมาคมนิคมสินสาคร ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “CAS CUP 2016” ซึ่งได้มีตัวแทนจาก T.K.S. ได้คว้ารางวัลถึง 2 รางวัลได้แก่ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ (Nevia League) และ รองชนะเลิศอันดับ 1 CAS FA CUP ณ สนามฟุตซอล สินสาคร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

Shop ชอบ ช่วย ครั้งที่ 2

โครงการ "Shop ชอบ ช่วย" ฝ่ายทรัพยากรบุคคล "T.K.S." ได้จัดโครงการ Shop ชอบ ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยนำเสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหารของบริษัทออกขายให้กับพนักงานในราคาถูก เพื่อนำรายได้จากโครงการนี้ทั้งหมดมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

พอเพียงเพื่อพ่อ

โครงการ “พอเพียงเพื่อพ่อ” T.K.S. นำโดย คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง และพนักงาน ร่วมกับชุมชนชาวโคกขาม แจกน้ำดื่มฟรีให้กับชุมชนผู้ใช้แรงงาน ณ สถานที่ ศูนย์อาหารพอเพียง นิคมสินสาคร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. นำโดยคุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการผู้จัดการ คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและการผลิต คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง ผู้บริหารและพนักงานบริษัท T.K.S. ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดกิจกรรมรับน้อง และโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นกล้า ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559

ทอดกฐินสามัคคี

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี T.K.S. นำโดยคุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ทำการก่อสร้างวิหารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดโคกขาม

ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. นำโดยคุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง และคุณวิชัย อาจิณาจารย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ดิจิตอลและโครงการ พร้อมด้วยพนักงาน T.K.S. ได้เข้ากิจกรรมร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

ถวายสักการะและถวายอาลัย

กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. นำโดยคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน T.K.S ร่วมถวายสักการะและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ

คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง พร้อมด้วยพนักงาน T.K.S. ได้ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเจษฎาราม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท T.K.S. ได้เข้าร่วมรับรางวัลในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Factory) โดยมีผู้บริหารได้ขึ้นรับโล่รางวัล ได้แก่ คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและการผลิต และคุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559

เยี่ยมชมโรงงาน

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากทางคณะครู และนักศึกษา ปวส. แผนกวิชาการพิมพ์ จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จำนวน 100 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงาน โดยมีคุณวิชัย อาจิณาจารย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ดิจิตอลและโครงการ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท T.K.S. คอยให้การต้อนรับ

Eco Factory

โครงการ Eco Factory (โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) นำโดยคุณภาคภูมิ กูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง ผู้บริหาร คณะทำงานนำโดย คุณณัฐิมา โพธิ์แดง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและพนักงาน T.K.S. ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการนี้เพื่อขอรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยโครงการนี้ได้มุ่งเน้นให้โรงงานมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีความเกื้อกูลกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย...

Big Cleaning Day

โครงการ Big Cleaning Day พนักงาน T.K.S ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 พรรษา ณ วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) สายคลองมหาชัยและคลองสาขา ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 - 14.00 น.

ยัง OK น่ะ

โครงการ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ T.K.S. ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ครั้งที่ 3 ในชื่อ “ยัง OK น่ะ” ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ณ สนามฟุตซอล นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เวลา 6.00 – 12.00 น. ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งนักศึกษาทุนรุ่น 4 และรุ่น 5 คอยให้ความช่วยเหลือในโครงการนี้

บริจาคเลือด

โครงการ “ บริจาคเลือด” พนักงานบริษัท T.K.S. ร่วมบริจาคเลือด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

ทำบุญหล่อเทียนพรรษา

T.K.S. นำโดยคุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและการผลิต คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ณ วัดโคกขาม

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมพิธีไหว้ครู นำโดยคณะผู้บริหาร T.K.S. คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและการผลิต และคุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 ของนักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 5 และนักศึกษาของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ณ ห้องประชุมของทางวิทยาลัย

โรงงานสีขาว

โครงการ “โรงงานสีขาว” สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และสัปดาห์ความปลอดภัย นำโดยคุณภาคภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง และพนักงาน T.K.S. ร่วมมือกับ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร, โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร อาทิเช่น โรงพยาบาลเอกชัย โรงพยาบาลวิชัยเวช โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลมหาชัย 3 และชมรม TO BE NUMBER ONE ของ CP ALL DC มหาชัย มาจัดฝึกอบรมและจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท ที.เค.เอส. ในเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการรักษาความปลอดภัย

Shop ชอบ ช่วย

โครงการ "Shop ชอบ ช่วย" ฝ่ายทรัพยากรบุคคล "T.K.S." ได้จัดโครงการ Shop ชอบ ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยนำเสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหารของบริษัทออกขายให้กับพนักงานในราคาถูก เพื่อนำรายได้จากโครงการนี้ทั้งหมดมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

บรรพชาสามเณร 50 รูป

โครงการ "บรรพชาสามเณร 50 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" นำโดยคุณภาคภูมิ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “T.K.S.” ร่วมกับคณะกรรมการวัดโคกขาม ชมรมผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่การนิคมฯ สินสาคร ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 50 รูป

ธงขาวดาวเขียว

โครงการ “ธงขาวดาวเขียว” คุณภาคภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลางและพนักงาน ที.เค.เอส.ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมชมโรงงานจากนิคมฯ สินสาคร นำโดย ผู้อำนวยการการนิคมฯ สินสาครพร้อมคณะและผู้แทนชุมชนโคกขาม เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อให้ผู้แทนชุมชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของนิคมฯ ไม่ก่อมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนโดยรอบอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยเข้าตรวจสถานที่กระบวนการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละโรงงานในนิคมฯ รวมถึงการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานและความปลอดภัยของโรงงาน

ทวิภาคี รุ่น 3

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่น 3 คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำนวยการกลาง และผู้บริหารT.K.S. ร่วมกับ วิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ได้จัดหลักสูตรในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ์ ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาทุนทวิภาคีรุ่น 3 สำเร็จการศึกษา จำนวน 19 คน ได้เข้ารับประกาศนียบัตร โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร