วันที่ 11 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สมุด 700 เล่ม ให้กับโรงเรียนในชุมชนร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ได้มอบสมุดจำนวน 650 เล่ม ให้กับโรงเรียนวัดบางปิ้ง