โครงการ “TKS FAMILY RUN” ชักชวนพนักงานและครอบครัวมาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการวิ่ง เป็นการสร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพของพนักงานและครอบครัว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 05.30 น. - 08.00 น.