กิจกรรม SHOP ชอบช่วย จากการขายสินค้ามือ 2 รายได้ทั้งหมดมอบให้โรงเรียนธรรมมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จ.เพชรบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2562 จำนวนเงิน 50,000.- บาท