วิ่งสู่อนาคต CIRCULAR ECONOMYวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย