กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและนำอุปกรณ์การเรียน มอบให้ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 คน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562