เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง เป็นตัวแทนบริษัท

ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2023