T.K.S. ขอเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการส่งต่อรอยยิ้ม ส่งต่อความสุข คืนสู่สังคมชุมชนวัดโคกขาม เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน