เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง เป็นผู้แทนบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ารับมอบโล่โรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น (Outstanding GHG Mitigation Award)” จาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณพัชรี เผื่อนเพาะ ผู้จัดการส่วนตรวจสอบมาตรฐาน เป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตร เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรโรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น จาก นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) ในงานสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2023 ภายใต้แนวคิด “MIND INSPIRE for Eco 2023” ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค