เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 พนักงานกลุ่มบริษัท TKS ได้ร่วมบริจาคเลือดกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร