กิจกรรมแข่งขัน BADMINTON กระชับความสัมพันธ์กับบริษัทในเครือ ระหว่างกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. และบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562