เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง เป็นตัวแทนบริษัท

ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมงาน “ISB Forum & Awards 2023” รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ISB Leader Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากคุณปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นรางวัลการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานในระดับสากล