ติต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณเกวลี ไพศาลพยัคฆ์

CEO OFFICE

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0-2784-5888
โทรสาร : 0-2784-5858
อีเมล์ : [email protected]