งสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

98.00%

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจการพิมพ์งานพิมพ์ปลอดการทำเทียมและบัตรพลาสติก

ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อย

38.51%

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ

ความสัมพันธ์ : บริษัทร่วม

60.00%

บริษัท โกไฟว์ จำกัด

ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟท์แวร์

ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อย