สิงหาคม 3, 2023

Date: 16 กุมภาพันธ์ 2023
Time: 10:00 am
Location: ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230