มีนาคม 3, 2023

Date: 20 เมษายน 2023
Time: 3:30 pm
Location: ณ ห้องมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่