TH

EN

เราแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

จากการทำงานจริง

“เปิดประสบการณ์สัมผัสกับการเรียนรู้งาน ทำงานจริง 

กับทีมงานที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์ ที่คอยให้คำแนะนำได้แล้ววันนี้”

ฝึกงานสหกิจ

คุณสมบัติ นิสิต/นักศึกษา

  1. มหาวิทยาลัย ชั้นปี 3-4
  2. สาขาโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมช่างกล สื่อสิ่งพิมพ์ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  3. ระยะเวลาการฝึกมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป

ฝึกงานทวิภาคี

คุณสมบัติ

  1. นักศึกษา ปวช ปวส ชั้นปี 2-3
  2. สาขาคอมพิวเตอร์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  3. ระยะเวลาการฝึกมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป

Career Events