Growing

Your Career
with T.K.S.

“It’s how we work

that matters”

ที่ TKS เราเชื่อในการทำสิ่งที่ใช่

เพราะที่นี่ เราไม่ได้สนใจเพียงแค่ผลลัพธ์


ของงาน แต่สิ่งที่สำคัญคือวิธีการ


ที่เราทำงานร่วมกันอย่างไรต่างหาก

จุติพันธุ์ มงคลสุธี 

(Chief Executive Officer)

คน TKS ที่เรากำลังมองหา

หากคุณเป็นคนชอบความท้าทาย กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมลงมือทำ และอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมไปกับเรา เราพร้อมปลุกปั้นและผลักดัน
พนักงานทุกคนให้รู้จัก Build Something New และหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ TKS WE CAN

หากคุณเป็นคนชอบความท้าทาย กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมลงมือทำ และอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมไปกับเรา เราพร้อมปลุกปั้นและผลักดันพนักงานทุกคนให้รู้จัก Build Something New และหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ TKS WE CAN

หากคุณเป็นคนชอบความท้าทาย กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมลงมือทำ

และอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมไปกับเรา เราพร้อมปลุกปั้นและผลักดัน


พนักงานทุกคนให้รู้จัก Build Something New และหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ TKS WE CAN

Energy

กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง
พร้อมลุยเต็มที่ไปกับสิ่งที่ทำ

Passion

มุ่งมั่น มีเป้าหมาย
พร้อมทำให้สำเร็จ

TKS WE CAN

พร้อมเปิดรับคนใหม่
ที่มีเคมีเข้ากับเรา

TKS We Can

Why

T.K.S.?

T.K.S. People

เราเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนและใส่ใจ กับการพัฒนาบุคลากรเพราะพนักงาน คือบุคลากรที่สำคัญและเป็นกำลังหลัก ในการนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า

Benefit

เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ พนักงานอย่างทั่วถึง

Learning & Development

เรามุ่งมั่นพัฒนาวิธีเสริมศักยภาพ พนักงานในรูปแบบที่ทันสมัย และ หลากหลายโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนารายบุคคล การโค้ช การเป็นผู้นำ การฝึกอบรม ในรูปแบบ ต่างๆ เป็นต้น

T.K.S. Lifestyle

เราต้องการให้พนักงาน work life balance และ happiness at work เราจึงมีมุมนั่ง ทำงานในแบบ working space มุมนั่งเล่น พักผ่อน และ fitness เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ พนักงานอย่าง ทั่วถึงและได้ผ่อนคลาย จากการทำงาน

Job Opportunities

Date Post

Job Title


30 Nov 2023

Characteristic 1

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สมัครงาน

30 Nov 2023

Characteristic 1

หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สมัครงาน

30 Nov 2023

Characteristic 1

Warehouse & Logistic Department Manager

สมัครงาน

30 Nov 2023

Characteristic 1

ช่างเทคนิคระบบ Access Control

สมัครงาน

30 Nov 2023

Characteristic 1

Project Manager

สมัครงาน

30 Nov 2023

Characteristic 1

Marketing Manager

สมัครงาน

30 Nov 2023

Characteristic 1

Sales Executive

สมัครงาน

30 Nov 2023

Characteristic 1

IT Audit

สมัครงาน

30 Nov 2023

Characteristic 1

นักศึกษาฝึกงาน(ช่างไฟฟ้า)

สมัครงาน

Life@TKS