กิจกรรมทาสีผิวจราจร ตีเส้นหน้าโรงขยะ ที่จอดคนพิการ และที่จอดรถสำหรับคนท้อง

กิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม "กิจกรรมทาสีผิวจราจร ตีเส้นหน้าโรงขยะ ที่จอดคนพิการ และที่จอดรถสำหรับคนท้อง" ภายในบริเวณบริษัท เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาทุนทวิภาคีในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน