กุมภาพันธ์ 27, 2018

กิจกรรมการสร้างรั้วกันตก

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. โดยคุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ประธานบริษัท มอบเงินจำนวน 95,000 บาท สนับสนุนการสร้างรั้วกันตก ณ โรงเรียนบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี