กรกฎาคม 27, 2018

กิจกรรมแห่เทียนวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS นำโดย คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับพนักงานบริษัท ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดโคกขาม จ.สมุทรสาคร