กิจกรรมมอบเงินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี ร่วมกับพนักงานบริษัท ได้มอบเงินจากโครงการ shop ชอบ ช่วย ขายสินค้ามือ 2 โดยนำรายได้ทั้งหมดมอบให้โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จ.เพชรบุรี