พฤศจิกายน 27, 2018

กิจกรรมมอบสมุดเพื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณวิชัย อาจิณาจารย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับพนักงานบริษัทได้มอบสมุดเพื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านเขาปูน จังหวัดปราจีนบุรี