กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สมุด 700 เล่ม ให้กับโรงเรียนในชุมชนร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ได้มอบสมุดจำนวน 650 เล่ม ให้กับโรงเรียนวัดบางปิ้ง