News & Updates

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ

มิถุนายน 1, 2019

โครงการ “TKS FAMILY RUN”

โครงการ “TKS FAMILY RUN” ชักชวนพนักงานและครอบครัวมาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการวิ่ง เป็นการสร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพของพนักงานและครอบครัว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 05.30 น. - 08.00 น.