News & Updates

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ

TKS รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากคุณจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ดำเนินงานและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” (คาร์บอนฟุตพริ้นต์) ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรร่วมกับบริษัทภาคเอกชนจำนวน 3 บริษัท ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย TKS ตระหนักถึงปัญหาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งหวังเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ