News & Updates

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ

ตุลาคม 14, 2022

TKS ติดโผหุ้นยั่งยืน”THSI” ประจำปี 65ตอกย้ำบรรษัทภิบาล

"บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผลงานเข้าตาตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศติดโผได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565
สำหรับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริการ สะท้อนถึงการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม