ติต่อเรา

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย : บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ไทยบริติชดีโพสต์ จำกัด

เลขที่ 30/88 หมู่ที่1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0-2784-5888
โทรสาร : 0-2784-5858
เว็บไซต์ : www.tks.co.th

ฝ่ายขายในประเทศ : [email protected]
ฝ่ายขายต่างประเทศ : [email protected]
ทีมงานตรวจสอบ [email protected]
แจ้งการทุจริต : [email protected]
แจ้งปัญหาด้านสินค้าและการบริการ : 0-2784-5888 #4
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) : [email protected]

ฟอร์มขอติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราโดยกรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากท่านแล้วจะรีบดำเนินการติดต่อกลับทันทีหมายเหตุ : * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล