ติดต่อกับเรา

สถานที่ติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ > แบบฟอร์มติดต่อเรา

เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากท่านแล้วจะรีบดำเนินการติดต่อกลับทันที

ประเทศไทย

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท ไทยบริติชดีโพสต์ จำกัด


เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000


โทรศัพท์ : 0-2784-5888

โทรสาร : 0-2784-5858

เว็บไซต์ TKS : www.tks.co.th

เว็บไซต์ SPM : www.siampress.co.th

 

ฝ่ายขายในประเทศ : [email protected]

ฝ่ายขายต่างประเทศ : [email protected]

ทีมงานตรวจสอบ : [email protected]

แจ้งการทุจริต : [email protected]

แจ้งปัญหาด้านสินค้าและการบริการ : 0-2784-5888 #4

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) : [email protected] 

อื่น ๆ : [email protected]