บริหารภายใต้บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

No.1 IT Ecosystem in Thailand

ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกมากกว่า 70 ตราสินค้า มีฐานลูกค้าผู้ประกอบการด้านสินค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า 6,000 ราย เช่น กลุ่มลูกค้าผู้วางระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการรายใหญ่ ผู้ผลิตจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงร้านค้าปลีก ค้าส่ง ทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขาดใหญ่และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยและภูมิภาคอินโดไชน่า มีผลิตภัณฑ์นำสมัย
ที่จัดจำหน่ายแบบครบวงจร ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากพันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า
และบริการของบริษัทฯ เนื่องจากมีความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า การให้บริการหลังการขาย การจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว